– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

ประกาศ , รายชื่อผู้มีสิทธิ์ ,รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์ ห้องสัมภาษณ์ ผังห้องสอบ )

สำหรับการดำเนินการสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหน่ึง ภายในวันท่ี่ 22 พฤษภาคม 2561