พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญู กตเวทีต่อคุณครู ประธานได้ให้โอวาท ประวัติความสำคัญของพิธี และความรู้เรื่องสิ่งของที่นำมาใช้ไหว้ครู หญ้าแพรก ข้าวตอก ดอกมะเขือ ดอกเข็ม เสร็จแล้วจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อทำหน้าที่ในสภานักเรียน เป็นการฝึกประชาธิปไตยโดยใช้สถานการณ์จริงด้วย ปรีดา….ภาพ/ข่าว