โรงเรียนวัดเตาปูน เริ่มต้นก้าวสู่ Classroom 4.0

โรงเรียนวัดเตาปูน ได้ดำเนินการขยายการเรียนแบบ Classroom 4.0 เพื่อให้นักเรียนได้มีความสนุกและมร้างความน่าสนใจในการเรียนและการสอบให้แก่นักเรียน โดยภายหลังที่ได้อบรมขยายผลให้แก่คุณครูทุกท่านภายในโรงเรียนวัดเตาปูนแล้ว คุณครูก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงภายในห้องเรียน ซึ่งสร้างความสนุกและแปลกใหม่ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี เพื่อขยายผล Classroom 4.0 และพร้อมก้าวสู่ School 4.0 ต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ครับ…