ค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร รุ่น ๓

** ต้นไม้ คือ ลมหายใจของแผ่นดิน… วันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดค่าย “เยาวชน..รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ปีที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๓ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าสระบุรี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร รุ่นที่ ๓ ประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่  ๔-๕ โรงเรียนบ้านผังสามัคคี โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ และโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร จำนวน โรงเรียนละ ๑๕ คน พร้อมครูที่จะเรียนรู้ไปกับนักเรียนเพืื่อนำไปขยายผลในโรงเรียนอีก ๒ คน เข้าร่วมโครงการ การนี้ นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒, นางสาวเอื้ออารี ท้วมเสม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, ศึกษานิเทศก์ และ นายหฤษฎ์ จันทง หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และสัตว์ป่าสระบุรี ร่วมพิธีเปิด สุกัญญา ภาพ/ข่าว