การประชุมทางไกล (Video conference) ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมทางไกล (Video conference) ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ณ ห้องประชุมรวมใจ สพป.สระบุรี เขต ๒ (สุกัญญา ภาพ/ข่าว)