SCG.มอบทุนการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด สนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี และไม่ต่อเนื่อง ให้กับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตชุมชนรอบ ๆ โรงงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้น ๑๑๗ ทุน รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๐๒๖,๐๐๐.- บาท ณ อาคารพัฒนาและฝึกอบรม ปูนแก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีดังกล่าว..(สุกัญญา ภาพ/ข่าว)