สพป.สบ.๒ ทำความ ดี ด้วยหัวใจ

ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ สนับสนุนให้บุคลากรและลูกจ้างสำนักงานร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”โดยในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง สพป.สระบุรี เขต ๒ ได้สมัครเข้าร่วมโครงการจิตอาสา รวม ๒๕ ราย ณ อาคาร ๖๐๖ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร การนี้ สำนักพระราชวังแจ้งขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครประชาชนจิตอาสาออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ (สุกัญญา ภาพ/ข่าว)