เยี่ยมบ้านนักเรียน..วัดห้วยคงคาวราวาส

วันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ,และ นางอรสา เรืองรองธรรม เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มการเงินฯ ร่วมกิจกรรม “สิงหาคม” เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยได้เยี่ยมบ้าน ด.ช.พงศ์กรณ์ ครนาศรี นักเรียนชั้น ม.๑ โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส ได้ให้การช่วยเหลือ มอบทุนการศึกษา เครื่องอุปโภค บริโภค โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ศรีคำบล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส และคณะครูอำนวยการความสะดวก (สุกัญญา หมั่นจิตร์/รายงาน)