ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดโคกกระต่าย

วันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง  ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดโคกกระต่าย อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยมี นางเฉลา  บุญมี  ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกกระต่าย ให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลเบื้องต้น การนี้ได้มอบแนวทางในการดำเนินงานพร้อมมอบกำลังใจให้คณะครู…(สุกัญญา  หมั่นจิตร์/รายงาน)