ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหนองสรวง (ถิรอุทิศ) อ.วิหารแดง จ.สระบุรี

//วันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑  ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง  ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหนองสรวง (ถิรอุทิศ)  อ.วิหารแดง  จ.สระบุรี  โดยมี นายวิริยะ  ค่ำคูณ  ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสรวง (ถิรอุทิศ) ให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลเบื้องต้น โดยผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันนักเรียน และในโอกาสนี้ได้พบปะคณะครูโรงเรียนวัดหนองสรวง (ถิรอุทิศ) พร้อมมอบแนวทางในการดำเนินงานและให้กำลังใจแก่คณะครู…