ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบ้านลำฯ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี

/// วันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑  ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง  ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดบ้านลำฯ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี โดยมี  นายพิทักษ์สัน  บัวภา  ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านลำฯ ให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลเบื้องต้น โดยได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในแต่ละชั้นเรียน และในโอกาสนี้ ได้พบปะคณะครูพร้อมมอบแนวทางในการปฏิบัติงานและให้กำลังใจแก่คณะครู…(น.ส.สุกัญญา  หมั่นจิตร์ ภาพ/ข่าว)