ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย อ.วิหารแดง จ.สระบุรี

///วันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑  ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง  ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย  อ.วิหารแดง  จ.สระบุรี  โดยมี นายธรรมนูญ  เอี่ยวเส็ง  ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย ให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลเบื้องต้น โดยได้ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันนักเรียน และเยี่ยมชมภูมิทัศน์โดยรอบ พร้อมให้แนวทางในการดำเนินงานและให้กำลังใจคณะครูโรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย…(น.ส.สุกัญญา  หมั่นจิตร์  ภาพ/ข่าว)