ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหนองสมัครฯ อ.หนองแค จ.สระบุรี

***วันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑  ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง  ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหนองสมัคร (มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) อ.หนองแค จ.สระบุรี โดยมี นายพงษ์ศักดิ์  ภัทรโสภณกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสมัคร (มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลเบื้องต้น โดยได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของแต่ละชั้นเรียน ตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันนักเรียนและเยี่ยมชมภูมิทัศน์โดยรอบ พร้อมกล่าวให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ…(นางสาวสุกัญญา  หมั่นจิตร์  ภาพ/ข่าว)