รับชมรายการ “พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.”

เมื่อวันพุธที่ ๓  ตุลาคม ๒๕๖๑ สพป.สระบุรี เขต ๒ รับชมรายการ “พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.”  นำโดย นายเล็ก ทาเพชร และ ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต  ตรีมงคล  รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย จากนั้นเป็นการประชุมแจ้งข้อราชการต่าง ๆ  ณ ห้องประชุมรวมใจ  สพป.สระบุรี เขต ๒