ผอ.เขต สระบุรี ๒ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ อ.หนองแค จ.สระบุรี  โดย นางจิรัฐยา พิมพ์แสง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่และคณะครูให้การต้อนรับ และรายงานข้อมูลต่าง ๆ โดยได้ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารเรียน และห้องเรียน โอกาสนี้ได้พบปะคณะครูพร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงาน สร้างขวัญ และให้กำลังใจ..