ผอ.เขต สระบุรี ๒ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑  ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง  ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส อ.วิหารแดง  จ.สระบุรี  โดยมี นางดัชณี  ปานหงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลต่าง ๆ  โอกาสนี้ ได้พบปะมอบโอวาทแก่นักเรียนทั้งโรงเรียน ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนแต่ละชั้นเรียนและทดสอบการอ่านของนักเรียนอีกด้วย