ผอ.สระบุรี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑  ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส โดยมี นางดัชณี  ปานหงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับและให้รายงานข้อมูลเบื้องต้น โอกาสนี้ ได้พบปะและให้โอวาทแก่นักเรียนทั้งหมด ได้ตรวจเยี่ยมชั้นเรียนติดตามการอ่านออกเขียนได้ และภูมิทัศน์โดยรอบ