สระบุรี เขต ๒ รุดช่วยเหลือบ้านเด็กนักเรียนถูกเพลิงไหม้

เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและบุคลากร เข้าให้การช่วยเหลือ
เด็กหญิงกรกนก ทองลา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส ด้วยเหตุบ้านถูกเพลิงไหม้ ได้รับความเสียหาย จึงได้ให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยมอบทุนและเครื่องอุปโภค บริโภค                        สำหรับผู้มีจิตศรัทธาให้การช่วยเหลือเด็กหญิงกรกนก ทองลา ติดต่อได้ที่

นายเกียรติศักดิ์ ศรีคำบล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส หรือที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สระบุรี เขต ๒