พิธีรับมอบอาคารบัวนิลปัทม์และเปิดป้ายอาคารบัวบุษกร โรงเรียนอนุบาลทับกวาง สพป.สระบุรี เขต ๒

วันเสาร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑  นายเล็ก  ทาเพชร  รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒  เป็นประธานรับมอบอาคารบัวนิลปัทม์และเปิดป้ายอาคารบัวบุษกร โรงเรียนอนุบาลทับกวาง  โดยได้รับเกียรติจาก นายประชัย  เลี่ยวไพรัตน์  ผู้ก่อตั้งและอดีตผู้บริหารบริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลป์ไทย จำกัด หรือ ทีพีไอ เป็นประธานมอบอาคารดังกล่าว การนี้ นางสัมฤทธิ์  พึ่งบุญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทับกวางและคณะผู้บริหารสถานศึกษาใกล้เคียง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประธานกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมพิธีดังกล่าว..

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนร่วมพิธี