กิจกรรมเขตสุจริตและส่งเสริมปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา

วันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่ายและกิจกรรมส่งเสริม ปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา นำโดย นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ และนำสวดมนต์ (ครั้งที่ ๑๘๕)โดยนางอรสา เรืองงรองธรรม เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์