พ่อเมืองสระบุรีเปิดจวน

เมื่อวันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๐๐ น.  ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต  ตรีมงคล  รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมกิจกรรม เยาวชนพบพ่อเมืองสระบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๓๔ จังหวัดสระบุรี ประจำปี ๒๕๖๑ โดย นายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว  ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี