สระบุรี ๒ รับชมรายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.”

วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
สพป.สระบุรี เขต ๒ รับชมรายการ “พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.”
นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการ สพท.รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ และ
นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ จากนั้นเป็นการประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย
เพื่อแจ้งข้อราชการต่าง ๆ และติดตามภารกิจงาน ณ ห้องประชุมรวมใจ สพป.สระบุรี เขต ๒