สพป.สระบุรี เขต ๒ รับชมรายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๑

วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นายเล็ก ทาเพชร, ว่าที่ร้อยตรี่ศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ และผู้อำนวการกลุ่ม/หน่วย รับชมรายการ “พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า..่ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๑ จากนั้นเป็นการประชุมทีมบริหาร สพป.สบ.๒ เพื่อแจ้งข้อราชการ ติดตามภารกิจงานต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่มงาน ณ ห้องประชุมรวมใจ