ถวายกฐินพระราชทาน “วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง)” จ.เชียงราย

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๙ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นายเล็ก ทาเพชร, นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สพฐ. ทอดถวาย ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง จังหวัดเชียงราย โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร  เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีถวาย รวมยอดบุญกฐิน ๒,๙๖๑,๕๖๗.๒๕ บาท