ประชุมรายงานผลเตรียมความพร้อมฯ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

ประชุมรายงานผลการเตรียมความพร้อม  กิจกรรมการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานสู่สถานศึกษาต้นแบบ  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

วันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมรายงานผลการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานสู่สถานศึกษาต้นแบบ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยมี นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต ๒