ประธานพิธีรดน้ำศพ คุณพ่อโปร่ง เชิญกลาง บิดาของ นางวาสนา สุขธนู

วันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๖.๐๐ น.  ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง  ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒

เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพ คุณพ่อโปร่ง  เชิญกลาง  บิดาของ นางวาสนา  สุขธนู  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าไผ่

ณ วัดสุวรรณคีรี  ต.ปากเพรียว  อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี โดยมี นายเล็ก  ทาเพชร, นางบัวคำ  ตั้งสุวรรณ์

รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒, ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนวัดป่าไผ่ และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน

เป็นจำนวนมาก  อนึ่ง เจ้าภาพ กำหนดการฌาปนกิจศพ ในวันพฤหัสบีที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น.

และขอแสดงความเสียใจมายังครอบครัว นางวาสนา  สุขธนู  ไว้ ณ ที่นี้..