ฟังพระสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อโปร่ง เชิญกลาง บิดา นางวาสนา สุขธนู ผอ.ร.ร.วัดป่าไผ่

วันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากร สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมเป็นเจ้าภาพฟังพระสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อโปร่ง เชิญกลาง บิดาของ นางวาสนา สุขธนู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าไผ่ ณ วัดสุวรรณคีรี ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
อนึ่ง เจ้าภาพกำหนดฌาปนกิจศพคุณพ่อโปร่ง เชิญกลาง ในวันพฤห้สบดีที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ เมรุวัดสุวรรณคีรี อ.เมือง จ.สระบุรี