สพป.สระบุรี เขต ๒ สรุปผลการนิเทศ แบบซ้อมประเมิน Mock Assessment Supervision

สพป.สระบุรี เขต ๒ สรุปผลการนิเทศ แบบซ้อมประเมิน Mock Assessment Supervision

วันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒   เวลา ๐๙.๐๐ น.  นางบัวคำ  ตั้งสุวรรณ์  รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี  เขต ๒  เป็นประธานการประชุมสรุปผลการนิเทศแบบซ้อมประเมิน Mock Assessment Supervision โดยมี นางสาวเอื้ออารี  ท้วมเสม  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการร่วมประชุมสรุปผล                                         ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี