ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓๓ รายการ

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) ประกาศ