ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ให้แก่โรงเรียน ๑๘ โรงเรียน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ และครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) ประกาศ