การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๖๑

 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๖๑ (เจ้าภาพภาคกลางและภาคตะวันออก) ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรม BLU HOTEL จังหวัดนครพนม