สพป.สระบุรี เขต ๒ ประชุม VDO. Conference เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา..

วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์, ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมคณะและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกล VDO. Conference เรื่อง การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมรวมใจ สพป.สระบุรี เขต ๒ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี