สพป.สระบุรี เขต ๒ รับชม “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.”

วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย รับชมรายการ “พุธเช้า..ข่าวโรงเรียน” และ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” ผ่าน VDO. Conference ณ ห้องประชุมรวมใจ สพป.สระบุรี เขต ๒ จากนั้นเป็นการประชุมทีมบริหารเพื่อแจ้งข้อราชการต่าง ๆ และติดตามภารกิจของแต่ละกลุ่ม..