สพป.สระบุรี เขต ๒ จัดตรวจสุขภาพประจำปี ให้ข้าราชการในสังกัด

สพป.สระบุรีเขต ๒ จัดตรวจสุขภาพประจำปี
ให้ข้าราชการในสังกัด

วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ให้การต้อนรับคณะแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ในการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.สระบุรี เขต ๒ ณ อาคารวิทยบริการ  ซึ่งมีผู้มาเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีกันเป็นจำนวนมาก