“กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี” ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

>> วันอังคาร ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. กิจกรรม “กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี” ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมดังกล่าว และมอบหมายให้ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในลักษณะสภากาแฟ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจรวมทั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เอกชนร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี สุกัญญา ภาพ/ข่าว