กิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย

วันจันทร์ ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๑๕ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒, ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตเครือข่าย ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงาน จากนั้น ร่วมกิจกรรมส่งเสริม ร่วมปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา ครั้งที่ ๑๗๐ นำสวดมนต์โดย นางพิระตา บิณศิรวานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต ๒ เสร็จสิ้นจากการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ได้พบปะบุคลากรและแจ้งข้อราชการต่าง ๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติกันเป็นประจำในทุกเช้าวันจันทร์.. สุกัญญา ภาพ/ข่าว