มอบเงินดอกผลกองทุนการศึกษา

ขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เป็นเด็กดีในวันนี้ เพื่อเป็นคนดีของสังคมในวันหน้า… **วันอังคาร ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ มอบเงินดอกผลกองทุนการศึกษา “อีซูซุสัมพันธ์พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน” และ “ชลอ กองสุทธิ์ใจ” สระบุรี เขต ๒ เพื่อเป็นทุนการศึกษา จำนวน ๑.๐๐๐.-บาท (-หนึ่งพันบาทถ้วน-) ให้เด็กชายธีรภัทร จันทวงค์ นักเรียนชั้นประถมสึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ซึ่งเป็นเด็กนัเรียนที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจน โดยมี นางสัมฤทธิ์ พึ่งบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทับกวาง และครูประจำชั้นของเด็กชายธีรภัทร จันทวงค์ เป็นผู้รับมอบ…(สุกัญญา ภาพ/ข่าว)