ผลการประเมินอ่านออกเขียนได้

ผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ (PISA) ปีการศึกษา 2561 สพป.สระบุรี เขต 2
– ชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 2 31 สิงหาคม 2561

– ชั้น ม.1-ม.3 ครั้งที่ 2 31 สิงหาคม 2561

ผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ (RT) ปีการศึกษา 2561 สพป.สระบุรี เขต 2

ผล RT 61