ทำเนียบผู้บริหาร

ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง
ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2
ว่าที่ ร.ต.ศุภกฤต ตรีมงคล
รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นายเล็ก ทาเพชร
รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์
รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ